ประวัติส่วนตัว

posted on 26 Aug 2010 21:30 by fateehah1311

ดิฉันชื่อนางสาวปาตีฮะ  ยูโซ๊ะ

รหัสนักศึกษา  5111113055

ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์  วิชาเอกภาษาไทย

ประวัติชีวิต

จบประถมศึกษาจากโรงเรียนนิคมพัฒนา 2

จบมัธยมโรงเรียนดารุสสาลาม

ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมยามว่าง

ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงาน

อ่านหนังสือ

ภาษาไทยสำหรับดิฉัน

เป็นภาษาที่สละสลวยและเป็นการฝึกภาษาไทยสามารถที่จะพูดให้ชัด

Comment

Comment:

Tweet